sporting events and elegance in combination with rolex founs tiger disposable vape 6000 puffs grape. Sportovní rybolov Vlko? - Rybník Polňák

Sportovní rybolov Vlkoš:

Rybolov

Pravidla a podmínky lovu

1. Rybolov je povolen po zakoupení povolenky u správce rybníka. Prodej povolenek je na místě. Před odchodem na své lovné místo uhradíte pověřené osobě poplatek za rybolov a služby (viz ceník), nahlásíte své jméno a bydliště pověřené osobě pro identifikaci a vnitřní potřebu (evidence), dbáte zásad kultury lovu a hygieny v průběhu celé doby sportovního rybolovu a zejména pak při odchodu z lovného místa. Při příchodu a odchodu ze stanoviště je rybář povinen zanechat pořádek – veškeré odpadky umístit do připravených odpadkových nádob. Při 

2. Při nepřítomnosti strážce volejte prosím 773 924 827

3. Povolenými způsoby lovu jsou položená a plavaná.

4. Povoleny jsou nástrahy i návnady rostlinného původu, dále pelety, boilies a krmítkové směsi. Lov na nástrahy živočišného původu (žížaly, červi, nástražní rybky nebo jejich části), zakrmovat hrachem, nevařenou kukuřicí, vnadící krví a lov do čeřínku je přísně zakázán!!!

5. Povolenka v ceně 350Kč opravňuje lovícího ponechat si úlovek těchto druhů, velikostí a počtu ryb:

Ostatní druhy ryb včetně kaprů  jiných než výše uvedených velikostí musí být šetrně puštěny zpět do vody. Pokud rybář rybu nechytne, nemůže se domáhat vrácení poplatku za povolenku!!!

6. Trofejní ryby jsou celoročně chráněny, při chycení musí být maximalně šetrným a rychlým způsobem vráceny zpět do vody!!!

7. Ponecháním si úlovku (viz výše, bod 5.) rybolov končí. V průběhu lovu nesmí lovící ryby zaměňovat.

8. Pokud lovící hodlá v rybolovu pokračovat, je povinen si před jeho zahájením zakoupit novou povolenku!

9. Každý lovící je povinen ulovené ryby, které si ponechá, ihned zapsat do povolenky a na požádání si ponechané ryby nechat přeměřit správcem rybníka nebo oprávněnou osobou určenou správcem. Lovící je také povinen na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh apod.

10. Povolenku musí lovící po skončení lovu ihned vrátit na určené místo, a to i v případě, že si neponechal žádný úlovek.

11. ZÁKAZY: Platí přísný zákaz jakéhokoli ničení vegetace (řezání orobince, ořezávání keřů, stromů apod.). Je nutné zásadně používat toalety. V areálu je přísně zakázáno rozdělávat ohně mimo místa k tomu určeného. Zákaz kuchání ryb v celém areálu rybníka.Zavážení nástrah, chytání ryb z loděk a chytání na bójku je zakázáno!!! Uchovávat ulovenou rybu ve vezírcích, vacích, sacích, na podkladních-vypínacích podložkách pro pozdější fotografie úlovků je taktéž zakázáno!!! Koupat se, porušovat shora závazná ustanovení pro sportovní lov ryb na lovné ploše – po prvotním upomenutí a opakovaných nedostatcích bude rybolov takového rybáře bez náhrad a okolků ukončen s okamžitým odchodem mimo areál rybníka.

rybolov

12. Mládež do 15 let loví za stejných podmínek jako dospělí.

13. Zájemci mají možnost zapůjčení prutu, podběráku, podložky a peánu za poplatek, v prodeji jsou běžné nástrahy. V případě ztráty nebo odcizení zapůjčené výbavy, je povinen ji uhradit v plné výši!!!

14. Lov ryb je povolen na dva pruty s průběžnou montáží s jedním návazcem. Povolenka je nepřenosná; oprávněný k lovu nesmí půjčovat prut druhé osobě. Povoleny jsou háčky bez protihrotu, nebo se zamáčknutým protihrotem. Vzhledem k velikosti ryb je při lovu (kromě metody Feeder), povinná síla vlasce minimálně 0,25mm.

15. Při lovu a následné manipulací s rybou musí být použit podběrák, podložka a peán.

16.Lovná plocha na rybníku Polňáku je vytyčena. Na rybníku se nachází prostory kde se nesmí chytat a rybáři toto musí respektovat!!! viz foto rybníka. 

Důležité informace

Návštěvník, doprovod, rybář v plném rozsahu odpovídá za své vlastní rybářské nářadí, osobní věci, motorová a jiná vozidla a za své konání v celém areálu sportovního rybníka ve Vlkoši U Přerova. Případné zcizení předmětů osobního vlastnictví rybáře a osob jeho doprovodu nepadá na vrub pověřené osoby, provozovatele ani majitele rybníka!!!!

Pověřenou osobu určuje a písemně ustanovuje jen provozovatel. S případnou nesrovnalostí v podmínkách sportovního rybolovu se obrátí návštěvník na pověřenou osobu. Změny v podmínkách sportovního rybolovu a pohybu osob v celém areálu si vyhrazuje jen provozovatel.

Rybolov v jiném čase, než je uveden níže je možno povolit jen ze souhlasem provozovatele, popřípadě v dohodě s pověřenou osobou s vědomím provozovatele.

Rybář bere na vědomí, že pokud svou neopatrností a manipulací poškodí rybu bude mu dána k úhradě!!! Vstup do areálu rybníka na vlastní nebezpečí!!!

Návštěvy rybáře , jsou povoleny jen se souhlasem provozovatele rybníka!!!!!!!!!

Denní doby lovu:
květen, červen, červenec, srpen
Po – Ne: 8 – 17hodin

březen, listopad
Po – Ne: 8 – 17 hodin

duben, září, říjen
Po – Ne: 8– 17 hodin

Noční doba lovu:
Rybolov mimo stanovenou denní dobu lovu je možný po dohodě se správcem rybníka!

Se všemi kontaktnimi udaji,bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 sb

Aktuality


Zobrazit více

Akce


Zobrazit více